تبلیغات

❀دنـــیـــای فــروزنـــی هــا و جـــلـــســـایـــی هـــا❀ - مطالب داستان با عکس
jelsa

هانس و السا (داستان)

پنجشنبه 16 بهمن 1393 11:37 ق.ظ

نویسنده : ♥αïdα ƒr⊕zεη♥⊕r♥αïdα ƒレ⊕rα♥
ارسالشدهدر: همه مطالب ، عکس های مدرن،عجیب و.............جالب؟ ، السا ، داستان با عکس ، هانس ،
هانســـ میگهـــ:وایـــ

السا میگهـــ:برو گمشو پسرهـــ خر

هانســ میگهــ:اوفـــ الانـــ میخورتمـــدیدگاهها : نظربرای السا و هانس
آخرینویرایش: پنجشنبه 16 بهمن 1393 11:39 ق.ظ

السا(داستان)

پنجشنبه 11 دی 1393 10:11 ق.ظ

نویسنده : Anna♥frozen
ارسالشدهدر: داستان با عکس ، همه مطالب ، عکس های مدرن،عجیب و.............جالب؟ ، السا ،

السا میگهـــ:کادو کیریسمســـ بهــ جکـــ چیـــ بدمـــ؟دیدگاهها : تا نظر
آخرینویرایش: پنجشنبه 11 دی 1393 10:13 ق.ظ

خخخخخخخخ

شنبه 29 آذر 1393 07:25 ب.ظ

نویسنده : ..... hedye and exo .....
ارسالشدهدر: همه مطالب ، عکس های مدرن،عجیب و.............جالب؟ ، السا ، جک فراست ، داستان با عکس ،دیدگاهها : نظرات
آخرینویرایش: شنبه 29 آذر 1393 07:38 ب.ظ

پیچ پدر جک(داستان)

پنجشنبه 13 آذر 1393 07:20 ب.ظ

نویسنده : ♥αïdα ƒr⊕zεη♥⊕r♥αïdα ƒレ⊕rα♥
ارسالشدهدر: داستان با عکس ، عکس های مدرن،عجیب و.............جالب؟ ، جک فراست ، همه مطالب ،جکـــ میگهــــ:پدر جونــــ

پیچـــــ میگهـــــ:پسر گلمــــــدیدگاهها : نظربرای این پدر و پسر
آخرینویرایش: پنجشنبه 13 آذر 1393 07:21 ب.ظ

آنا و هانس(خنده دار)

پنجشنبه 13 آذر 1393 06:33 ب.ظ

نویسنده : ♥αïdα ƒr⊕zεη♥⊕r♥αïdα ƒレ⊕rα♥
ارسالشدهدر: هانس ، آنا ، عکس های مدرن،عجیب و.............جالب؟ ، همه مطالب ، داستان با عکس ،

هانســــ میگهــــ:آنا......

آنا میگهــ:حقهتـــــ بود خـــخـــــخــــــخـدیدگاهها : نظربرای آنای شجاع
آخرینویرایش: پنجشنبه 13 آذر 1393 06:35 ب.ظ

جک و السا(داستان)

پنجشنبه 13 آذر 1393 09:58 ق.ظ

نویسنده : ♥αïdα ƒr⊕zεη♥⊕r♥αïdα ƒレ⊕rα♥
ارسالشدهدر: داستان با عکس ، جک فراست ، السا ، عکس های مدرن،عجیب و.............جالب؟ ، همه مطالب ،
جکــ میگهـــ:ما میتونیمــــ السا

السا میگهـــ:نهــــ منـــــ نمیتونمـــــدیدگاهها : نظربرای جک و السا
آخرینویرایش: پنجشنبه 13 آذر 1393 10:00 ق.ظتعدادکلصفحات : 3 1 2 3